Ryby i minogi

Rzeka Wiar wraz z jego dopływami i żyjącymi w nich cennymi gatunkami ichtiofauny stanowi nieodłączny element krajobrazu przyrodniczego społecznie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. W wodach Wiaru i jego dopływów wciąż występuje wiele gatunków, które w innych ciekach Karpat już wyginęły. Szczególnie cenny jest tutaj minóg strumieniowy, który w karpackich dopływach Wisły spotykany jest sporadycznie.

We wczesnych latach dziewięćdziesiątych wody Wiaru, były uważane za jedne z najczystszych w Polsce, a w wodach jego dopływów znajdowano stenotypowe organizmy charakterystyczne dla pierwszej klasy czystości. O puszczańskim naturalnym charakterze lasów w dorzeczu górnego Wiaru świadczyło między innymi występowanie dużych odcinków cieków wodnych z brakiem jakichkolwiek zanieczyszczeń i dobrze natlenionych.

Łącznie na stanowiskach badawczych w rejonie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego stwierdzono występowanie 15 gatunków ryb i minogów, w tym 3 gatunki z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej i 3 gatunki chronione. Obecność brzanki i minoga strumieniowego świadczą o stosunkowo dobrej drożności migracyjnej Wiaru, a występowanie piekielnicy, strzebli potokowej, obu gatunków głowacza oraz pstrąga potokowego pozwala wnioskować o dobrym natlenieniu i niskim zanieczyszczaniu wód projektowanego parku narodowego.

Minóg strumieniowy

społecznie projektowany park narodowy