Rośliny

Teren społecznie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, znajduje się w strefie przejściowej między pogórzem, a reglem dolnym, na pograniczu Karpat Wschodnich i Karpat Zachodnich, co ma wpływ na florę jego obszaru. Ze względu na charakter parku, najwięcej jest gatunków leśnych. Występują też gatunki górskie, a w dolinie Wiaru oraz niższej części Pogórza Przemyskiego, gatunki ciepłolubne i kserotermiczne.

18 gatunków jest chronionych ściśle: buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia, buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium, goryczka krzyżowa Gentiana cruciata, goździk kosmaty Dianthus armeria, gółka długoostrogowa Gymnadenia conopsea, języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium, kłokoczka południowa Staphylea pinnata, kruszczyk błotny Epipactis palustris, kruszczyk siny Epipactis purpurata, kukułka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii, lilia złotogłów Lilium martagon, nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum, ozorka zielona Coeloglossum viride, paprotnik Brauna Polystichum braunii, paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum, róża francuska Rosa gallica, storczyk męski Orchis mascula, tojad wschodniokarpacki Aconitum lasiocarpum.

31 gatunków objętych jest ochroną częściową: cebulica dwulistna Scilla bifolia, centuria pospolita Centaurium erythraea subsp. erythraea, ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum, czosnek niedźwiedzi Allium ursinum, dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, goryczka trojeściowa Gentiana asclepiadea, gruszyczka mniejsza Pyrola minor, groszek wschodniokarpacki Lathyrus laevigatus, gruszyczka okrągłolistna Pyrola rotundifolia, gruszycznik jednokwiatowy Moneses uniflora, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, kukułka krwista Dactylorhiza incarnata, kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis, listera jajowata Listera ovata, lulecznica kraińska Scopolia carniolica, obrazki alpejskie Arum alpinum, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, ostrożeń siedmiogrodzki Cirsium decussatum, parzydło leśne Aruncus sylvestris, pierwiosnek wyniosły Primula elatior, podkolan biały Platanthera bifolia, podkolan zielonawy Platanthera chlorantha, pokrzyk wilcza-jagoda Atropa belladonna, śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, widłak goździsty Lycopodium clavatum, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, wroniec widlasty Huperzia selago, września pobrzeżna Myricaria germanica, zimowit jesienny Colchicum autumnale.

Na terenie projektowanego Parku stwierdzono występowanie 22 gatunków z czerwonej listy i 6 gatunków z czerwonej księgi: buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia, buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium, czosnek niedźwiedzi Allium ursinum, czosnek wężowy Allium scorodoprasum, groszek wschodniokarpacki Lathyrus laevigatus, języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium, kruszczyk błotny Epipactis palustris, kruszczyk siny Epipactis purpurata, kukułka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii, nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum, obrazki alpejskie Arum alpinum, ostrożeń siedmiogrodzki Cirsium decussatum, ozorka zielona Coeloglossum viride, paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum, ponikło jajowate Eleocharis ovata, przywrotnik prawie nagi Alchemilla glabra, róża francuska Rosa gallica, stokłosa żytnia Bromus secalinus, storczyk męski Orchis mascula, tojad wschodniokarpacki Aconitum lasiocarpum, ułudka leśna Omphalodes scorpioides, wroniec widlasty Huperzia selago.

społecznie projektowany park narodowy