Klimat

Wraz ze zmianami klimatu, niełatwo o śnieżną zimę w Polsce. Nie inaczej jest na Pogórzu Przemyskim. Tym bardziej, że panuje tam łagodniejszy klimat niż w wyżej położonych Bieszczadach.

„Klimatycznie” obszar społecznie projektowanego parku należy do dzielnicy podkarpackiej, obejmującej m.in. część Karpat, gdzie średnia temperatura roczna wynosi od +7 do +8 stopni C, czas trwania pokrywy śnieżnej wynosi od 80 do 90 dni, suma opadów rocznych – 600-800 mm, a okres wegetacyjny, zależnie od wysokości trwa około 210-220 dni. Północno-wchodnia część powiatu znajduje się w zasięgu dzielnicy lubelskiej, obejmującej Roztocze, gdzie średnia temperatura roczna jest niższa od +7 stopni C, czas trwania pokrywy śnieżnej wynosi od 80 do 85 dni, suma opadów rocznych – 700 mm, a okres wegetacyjny trwa około 200-210 dni.

społecznie projektowany park narodowy