Grzyby

Społecznie projektowany Turnicki Park Narodowy jest obszarem o znacznej różnorodności gatunkowej grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. Mozaika siedlisk oraz terenów o różnym stopniu antropopresji stworzyła tu warunki dogodne dla rozwoju szeregu cennych – chronionych, rzadkich, nowych dla Polski – gatunków grzybów wielkoowocnikowych. Z mykologicznego punktu widzenia, obszar ten z pewnością zasługuje na objęcie ochroną. Eksperci zakładają, że lista gatunków grzybów projektowanego Turnickiego Parku Narodowego liczy ponad 1000 gatunków.

Gatunki cenne (chronione, zagrożone i nowe) stwierdzone na terenie planowanego Turnickiego Parku Narodowego.

Status Liczba gatunków
Objęte ochroną ścisłą 1
Objęte ochroną częściową 3
Wymierające (E) 11
Narażone na wymarcie (V) 6
Rzadkie (R) 31
O nieokreślonym zagrożeniu (I) 1
Rzadkie, nie ujęte na czerwonej liście 34
Nowe dla Polski 18

społecznie projektowany park narodowy