Gady

Dotychczasowe badania fauny gadów na obszarze społecznie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego oraz rozpoznanie przeprowadzone w 2015 roku, wykazały występowanie 5 gatunków gadów. Są wśród nich – padalec zwyczajny, jaszczurka żyworodna, jaszczurka zwinka, zaskroniec zwyczajny, i żmija zygzakowata.

Padalec zwyczajny Anguis fragilis

Gatunek wpisany do trzeciego załącznika Konwencji Berneńskiej. W Polsce objęty ochroną częściową.

Jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara

Gatunek wpisany do trzeciego załącznika Konwencji Berneńskiej, umieszczony na Czerwonej Liście IUCN w kategorii LC. W Polsce objęty ochroną częściową. Gatunek występujący na obszarze całej Polski, zasiedlający wilgotniejsze siedliska (m.in.: obrzeża lasów, torfowiska, polany leśne, podmokłe łąki i nadrzeczne zarośla). Występuje w całym łańcuchu Karpat, gdzie jest znacznie liczniejsza od jaszczurki zwinki. Na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego gatunek liczny.

Jaszczurka zwinka Lacerta agilis

Gatunek z IV Załącznika Dyrektywy Siedliskowej, wpisany do drugiego załącznika Konwencji Berneńskiej, umieszczony na Czerwonej Liście IUCN w kategorii LC. W Polsce objęty ochroną częściową. Gatunek występujący na obszarze całej Polski. Jest najczęściej spotykanym gadem na nizinach. W górach zwykle nie przekracza 900 m n.p.m. Na południu kraju wzdłuż całego pasma Pogórza Karpackiego, gdzie pospolicie występuje do ok. 700 m n.p.m. W przeciwieństwie do jaszczurki żyworodnej preferuje cieplejsze i suchsze siedliska. Na obszarze planowanego parku gatunek liczny.

Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix

Gatunek wpisany do trzeciego załącznika Konwencji Berneńskiej, umieszczony na Czerwonej Liście IUCN w kategorii LC. W Polsce objęty ochroną częściową. Występuje na terenie całego kraju, najliczniej na nizinach w pobliżu wód. Na pogórzu pospolity jest do wysokości ok. 500 m n.p.m. Na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego gatunek średnio liczny.

Żmija zygzakowata Vipera berus

Gatunek wpisany do trzeciego załącznika Konwencji Berneńskiej. W Polsce objęty ochroną częściową. W Polsce występujący zarówno na nizinach jak i w górach. Występuje powszechnie w paśmie całego Pogórza Karpackiego

społecznie projektowany park narodowy