Drzewa

Społecznie projektowany Turnicki Park Narodowy obejmuje swoimi granicami ostatnie fragmenty Puszczy Karpackiej. O wyjątkowym charakterze tych lasów świadczą drzewa, spełniające wymiary drzew pomnikowych, ale nie objęte ochroną w formie pomnika przyrody. Takich starych drzew, których nie sadził człowiek, wciąż ubywa.

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji łącznie zmapowano 6468 drzew o wymiarach pomników przyrody, wśród nich 1002 na terenie gminy Bircza, 1585 na terenie gminy Fredropol oraz 3881 na terenie gminy Ustrzyki Dolne. Dla każdego z nich powstał wniosek, złożony do odpowiedniej gminy, wraz z wnioskiem o ustanowienie pomnika przyrody.

bez-tytulu

Najwięcej odnaleziono drzew gatunku jodła pospolita (na całym terenie projektowanego parku aż 3486 jodeł o wymiarach powyżej 300 cm w pierśnicy). Na drugim miejscu znalazł się buk zwyczajny (2069 drzew). W następnej kolejności są to: klon jawor (268), grab pospolity (232), jesion wyniosły (193), wiąz górski (83) i lipa (34). Największy zlokalizowany na terenie projektowanego parku buk zwyczajny miał wymiary 560 cm obwodu pierśnicy, zaś największa jodła pospolita – 480 cm. Lipa osiągnęła 500 cm, a jesion 485 cm. Niewiele mniejsze znaleziono okazy wiązu – 469 cm oraz jaworu – 440 cm. Największy dąb i olsza czarna osiągnęły rozmiar 470 cm.

Społecznie Projektowany Turnicki Park Narodowy

społecznie projektowany park narodowy