Dodany w kategorii Aktualności.

Kolejny głos nauki w sprawie Turnickiego Parku Narodowego. Powstało ważne i kompleksowe opracowanie obszaru zlewni górnego Wiaru, czyli obszaru projektowanego Turnickiego Parku Narodowego.

Jak informuje Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, z pracy dr. Andrzeja Affeka z Polskiej Akademii Nauk zatytułowanej „Dynamika krajobrazu. Uwarunkowania i prawidłowości na przykładzie dorzecza Wiaru w Karpatach (XVIII-XXI wiek)” wynika, że turnickie lasy są największymi zwartymi kompleksami o wykazanej ciągłości leśnej od 1780 roku.

„Prawie 54% obszaru dorzecza zmieniło pokrycie terenu w latach 1780-2012. Pozostała część dorzecza (46%) charakteryzuje się trwałym pokryciem terenu. Do największych trwałych kompleksów leśnych zaliczyć należy Las Turnica, położony w zlewni górnego biegu potoku Turnica, Las Braniów w masywie Braniowa i lasy na północno-wschodnich stokach masywu Chwaniowa.”

Wnioski z opublikowanego w 2016 roku opracowania dowodzą, że obszar projektowanego Turnickiego Parku Narodowego zasługuje na ochronę. Jeśli jednak nie zostanie objęty parkiem narodowym lub rezerwatem, w rezultacie działalności człowieka może utracić wspomnianą ciągłość leśną.

Pełny tekst opracowanie znajdziecie tutaj.