Dodany w kategorii Aktualności.

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze: „Pomimo  zaleceń naukowców, opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody i aktualnych wyników badań przyrodniczych, obecne Ministerstwo Środowiska wyraża brak poparcia dla idei powstania Turnickiego Parku Narodowego. W imieniu resortu wypowiedział się w tej sprawie Główny Konserwator Przyrody Andrzej Szweda-Lewandowski.  Z ministerialnego pisma wynika,  że resort środowiska zajmuje stanowisko  nie dysponując wiedzą na temat stanu faktycznej ochrony lasów Pogórza Przemyskiego. Minister Szweda-Lewandowski  uznał bowiem gospodarkę leśną za najlepszą formę działań ochronnych.”

Więcej informacji.