Społeczna Rada na rzecz utworzenia Turnickiego Parku Narodowego

Przemysław Antoni Kunysz, prezes Przemyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, członek Społecznej Rady na rzecz Turnickiego Parku Narodowego. Od ponad 30 lat zajmuje się ornitologią i organizacją lokalnych wypraw ornitologicznych w Bieszczady i Pogórze Karpackie. W poszukiwaniu ptaków przemierzył wszystkie zakamarki Europy i tereny ościenne oraz ogromną część Afryki. Jest autorem blisko 100 opracowań ornitologicznych, zarówno naukowych jak i popularnonaukowych, gorącym zwolennikiem idei Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 i orędownikiem powstania Turnickiego Parku Narodowego na Pogórzu Przemyskim.

Wojciech Jarosz, z zawodu prawnik i specjalista do spraw ochrony środowiska, z zamiłowania pasjonat ochrony przyrody, miłośnik lasów naturalnych, bloger i publicysta,  zakochany w Pogórzu Przemyskim i Górach Turczańsko – Sanockich. Od 2008 roku aktywnie zaangażowany w powołanie Turnickiego Parku Narodowego. Twórca popularnego  bloga o projektowanym parku, zwolennik ścisłej ochrony pozostałości lasów naturalnych oraz zmian w prawie ułatwiających powoływanie nowych parków narodowych i innych obszarów chronionych.

dr inż. Paweł Wolański, od urodzenia związany z Podkarpaciem, członek Karpackiej Rady Naukowej. Pracuje naukowo na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. W swojej pracy naukowej zajmuje się badaniem flory i zbiorowisk roślinnych ekosystemów nieleśnych (roślinność łąkowa, polna, torfowiskowa, szuwarowa, ruderalna) na obszarze południowo-wschodniej Polski. Brał udział w pracach nad PZO do utworzenia Obszaru Natura 2000 Ostoja Przemyska.

Diana Maciąga, ukończyła biologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Miłośniczka wszystkiego, co dzikie i wolne, zwłaszcza dużych drapieżników. Prowadzi projekty na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Tłumaczka, autorka artykułów. Zaangażowana w liczne kampanie na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa przyrodniczego, w tym na rzecz powołania Turnickiego PN. Sekretarz Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Adam Ławnik, fotograf krajobrazu i dzikiej przyrody, podróżnik. W poszukiwaniu światła i niepowtarzalnych kadrów przemierza najodleglejsze rejony świata – od mroźnego Spitsbergenu przez  Laponię, kambodżańską dżunglę, azjatyckie pola ryżowe aż po lodowce i rozległe wybrzeża Atlantyku w Patagonii. Dużą uwagę skupia także na fotografowaniu Polski, wykonując zdjęcia głównie w parkach narodowych. W latach 2013-2016 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Jest aktywnie zaangażowany w ochronę środowiska.

Katarzyna Gubrynowicz, artysta grafik, fotograf przyrody.  W swoich licznych podróżach po kraju zachowuje na matrycy ulotne piękno polskich krajobrazów. W swoich działaniach – zarówno jako fotograf, jak również prezes Związku Polskich Fotografów Przyrody (2013-2016) orędowniczka działań na rzecz ochrony dzikiej przyrody w Polsce. Gorąco popiera ideę powstania Turnickiego Parku Narodowego na Pogórzu Przemyskim.

Adam Wajrak, polski działacz na rzecz ochrony przyrody i znany dziennikarz, który specjalizuje się w tematyce przyrodniczej. Autor licznych artykułów i książek. Wspiera ideę ochrony całej Puszczy Białowieskiej jako parku narodowego. Popiera też działania na rzecz utworzenia Turnickiego Parku Narodowego i poszerzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Paweł Średziński, od prawie dwóch dekad zaangażowany w działalność na rzecz ochrony polskiej przyrody. Swoją przygodę z ochroną przyrody rozpoczynał jako wolontariusz w Białowieskim Parku Narodowym. Działał w Północnopodlaskim Towarzystwie Ochrony Ptaków i WWF Polska. Współpracował ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. prof. Krzysztofa Skóry w Helu. Był przewodnikiem po Białowieskim Parku Narodowym.


Aktualności

Turnicki Park Narodowy powinien powstać już TERAZ!

Nie możemy już dłużej czekać na decyzję o powołaniu Turnickiego Parku Narodowego. Dlatego powstał projektowany park w wirtualnej rzeczywistości, aby w ten sposób upomnieć się o ochronę jednego z ostatnich fragmentów Puszczy Karpackiej. Więcej.

Dziesięć stref dla sóweczek

Już dziesięć nowych miejsc lęgowych sóweczki na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego zostało zgłoszonych przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z wnioskiem o wyznaczenie stref ochronnych. Więcej.